Tag

Chrzest Polski

Urodziny Polski

Tego roku tysiąc pięćdziesiąte szóste urodziny Polski przypadają w Wielki Czwartek, gdyż za prawdopodobną datę chrztu Mieszka I uznaje się dzień 14 kwietnia 966 r.... Read More