Biało-czerwonej Cześć!

Zapraszamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w akcji zorganizowanej przez Konfederację Korony Polskiej. Akcja ma na celu: promowanie naszych barw narodowych, odwrócenie niekorzystnych proporcji dla naszej flagi narodowej w stosunku do obcych flag, przygotowanie przestrzeni w mediach społecznościowych, ulic i budynków na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, zwrócenie uwagi na niezgodność z przepisami powszechnej zamiany barw narodowych […]