MONITOR KORONNY

Już od dłuższego czasu padamy ofiarą cenzury w internecie. Nasze kanały informacyjne są blokowane, zasięgi zmniejszane, a treści, które każdego tygodnia emitujemy, rozchodzą się w zauważalnie ograniczany sposób. Widząc wszechobecną cenzurę w sieci uznaliśmy, że czas opracować nową formę kontaktu z naszymi odbiorcami, niezależną od wielkich, zagranicznych korporacji. Zapraszamy Państwa do zapisania się do naszego newslettera „Monitor Koronny”, za pośrednictwem którego będziemy się z Państwem kontaktować.

1. Na początku każdego miesiąca będziemy przesyłać sprawozdanie z naszej działalności w poprzednim miesiącu oraz będziemy omawiać projekty, nad którymi obecnie pracujemy.
2. W połowie miesiąca, kilka słów omówienia bieżącej sytuacji politycznej będą do Państwa kierować członkowie Komitetu Politycznego, z prezesem Grzegorzem Braunem na czele.
3. Okazjonalnie będziemy także wysyłać zaproszenia na ważniejsze wydarzenia w Państwa okolicy, takie jak konferencje z udziałem naszych zaprzyjaźnionych ekspertów czy spotkania otwarte z naszymi liderami - dlatego potrzebujemy Państwa kod pocztowy.

Ufamy, że taka forma komunikacji przypadnie Państwu do gustu, a my w nieskrępowany sposób będziemy mogli informować Państwa o naszych działaniach, projektach, inicjatywach i kampaniach społecznych. Na pewno taka forma komunikacji będzie niezależna od internetowych cenzorów, dzięki czemu będziemy mieli pewność, że nasz przekaz trafi bezpośrednio do Państwa. Warto jednak dodać, że niektóre skrzynki mailowe (jak np. Gmail) mogą automatycznie umieszczać wiadomości „Monitora Koronnego”w folderze Spam. By tego uniknąć, zachęcamy aby dodać adres monitor@konfederacjakoronypolskiej.pl do swojej mailowej książki adresowej.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednak niewyrażenie zgody lub cofnięcie jej na przetwarzanie danych, uniemożliwi nam wysyłanie do Państwa newslettera „Monitor Koronny”. Administratorem Państwa danych osobowych jest partia polityczna Konfederacja Korony Polskiej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, NIP: 527 292 78 77. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie:

1. Osobom odpowiedzialnym za przygotowanie i wysyłkę „Monitora Koronnego”,
2. Współpracującej z nami firmie Premium-Media Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 59/65, 42-229 Częstochowa, NIP: 5732941609, REGON: 524498997, która dostarcza nam rozwiązania techniczne oraz świadczy dla nas usługi w zakresie obsługi informatycznej i organizacyjnej, umożliwiającej bezpieczną i regularną wysyłkę newslettera „Monitor Koronny”.
3. Podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Konfederacja Korony Polskiej powołała Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych. Służy do tego adres e-mail: iod@konfederacjakoronypolskiej.pl.

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: