NASZE POSTULATY

Do czego dążymy?

Konfederacja Korony Polskiej dąży do tego, by każdy Polak i każda naturalna organizacja, jak wspólnota rodzinna, samorząd czy stowarzyszenie, mogły wzrastać we właściwej sobie kondycji i sile, ograniczonej jedynie wielkością otrzymanych talentów. Stąd nasze postulaty.

Obrona życia

Respektowanie praw rodziców (ojca i matki) do wychowania swych dzieci zgodnie z ich przekonaniami. Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Obrona własności

Honorowanie prawa własności dla wszystkich Polaków. Obniżenie i uproszczenie podatków.

Ochrona wolności

Swobodny dostęp do posiadania broni i prawa do jej użycia. Ograniczenie roli biurokracji w wielu obszarach życia gospodarczego i społecznego.

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: