DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ?

W ramach programu:

W Kościele katolickim szczególnie cenimy Tradycję. Szerzymy kulturę posiadania broni, organizując pikniki strzeleckie. Staramy się o silną polską armię. Stawiamy na współpracę z naukowcami. Szerzymy edukację klasyczną. Dążymy do ukonstytuowania się gospodarki z przewagą polskich firm, opartej na walucie emitowanej przez centralny polski bank. Wymagamy od rządu prowadzenia polityki zagranicznej zgodnej z polską racją stanu.

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: