WSPARCIE

Chcesz nas wesprzeć?

Od lat obserwujemy w Polsce sytuację, w której ludzie sprawiedliwi, uczciwi i honorowi nie angażują się w politykę. Jest to ogromna strata, ponieważ brak zaangażowania ze strony ludzi prawych jest jednoznaczny z oddaniem przyszłości naszych dzieci w ręce szubrawców. I to bez walki! Zachęcamy do angażowania się w naszą działalność, czy to w wyborach jako członek partii, czy w regularnych działaniach społecznych, jako sympatyk.

Żeby działać profesjonalnie i skutecznie, potrzebujemy też funduszy. Dlatego ośmielamy się prosić Państwa o wsparcie naszych działań. Nawet najdrobniejsze darowizny, ale dokonywane regularnie, pomogłyby nam zaplanować wydatki, tworzyć skuteczne kampanie społeczne oraz przygotowywać projekty ustaw. Już 5, 10 lub 20 złotych wpłacane co miesiąc będzie dla nas ogromnym wsparciem.

Polityka jest „grą zespołową", w której sukces zależy od zaangażowania nas wszystkich. Stawką w tej grze jest bezpieczna oraz stabilna przyszłość polskiej młodzieży i dzieci.

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: