Biało-czerwonej Cześć!

Biało-czerwonej Cześć!

Zapraszamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w akcji zorganizowanej przez Konfederację Korony Polskiej. Akcja ma na celu:

  • promowanie naszych barw narodowych,
  • odwrócenie niekorzystnych proporcji dla naszej flagi narodowej w stosunku do obcych flag,
  • przygotowanie przestrzeni w mediach społecznościowych, ulic i budynków na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zwrócenie uwagi na niezgodność z przepisami powszechnej zamiany barw narodowych na barwy innego państwa…

W ramach akcji „Biało-czerwonej Cześć!” realizowane będą następujące działania: konferencje prasowe (pierwsza odbyła się 28.04.22 w Sejmie RP z udziałem naszego prezesa Grzegorza Brauna), grafiki i spoty promujące akcję oraz szacunek do naszych narodowych barw, konkursy, lokalne zgromadzenia 2. maja, pisma do władz miast i gmin z pytaniami dotyczącymi kampanii związanej z zawieszaniem na budynkach publicznych flag innego państwa, fotorelacje z inicjatyw zgodnych z ideami akcji, wywieszanie naszych flag narodowych na domach, balkonach, we wszystkich możliwych miejscach publicznych oraz rozdawanie flag Polski!

Gorąco zachęcamy do UCZESTNICTWA w akcji na sposób wybrany przez siebie! BIAŁO-CZERWONEJ CZEŚĆ!

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: