Odpowiedź Sympatykowi Korony na pytanie ws. demokracji bezpośredniej

Odpowiedź Sympatykowi Korony na pytanie ws. demokracji bezpośredniej

Szanowny Panie,

Kwestie ustrojowe zawarte zostały w naszym Programie. W celu zapoznania się z nim zapraszamy na stronę konfederacjakoronypolskiej.pl: Program Konfederacji Korony Polskiej.

Uznajemy tylko uczciwe odpowiedzi – w cywilizacji łacińskiej obowiązuje zawsze ta sama, bezwzględna etyka, zarówno w sprawach prywatnych, jak i publicznych.

Co do „demokracji”. Spotykamy się w naszej historii z konkretnym systemem politycznym zwanym „demokracją”, który (z jednym wyjątkiem, o którym jeszcze poniżej) jest zasłoną dymną dla rządów banków i masonerii. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego, ponieważ demokratycznie nie można kierować większymi strukturami. Stąd albo władza jest jawnie hierarchiczna, albo hierarchia musi być ukryta.

Istnieje jeden znany mi wyjątek, miły skądinąd: starożytna demokracja ateńska. Dzięki dostępnym źródłom, głównie zresztą literaturze pięknej, jak komedia Arystofanesa „Ptaki”, której lekturę serdecznie polecam!, można nabrać dla ustroju Ateńczyków pewnego szacunku. Da się żywić nadzieję, że przynajmniej pojawiła się w nim szansa na zapanowanie ducha obywatelskiej wolności i prawdziwej międzyludzkiej współpracy. Należy jednak pamiętać, że i w Atenach doszło do spisku większości demokratycznych głupców przeciwko jednemu mędrcowi – chodzi rzecz jasna o Sokratesa.

Odpowiadając zatem bezpośrednio nomen omen na Pana pytanie: nie wpiszemy do Programu zasady demokratycznej obowiązującej na poziomie całego Państwa Polskiego. Demokracja jest bardzo dobra i nawet pożądana w małej skali, tam gdzie kontakt polityk-wyborca jest bezpośredni – stąd i demokracja może być bezpośrednia.

Z Panem Bogiem

Piotr Heszen

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: