Oświadczenie Konfederacji Korony Polskiej 

Oświadczenie Konfederacji Korony Polskiej 

Jako partia polityczna pod przewodnictwem posła Grzegorza Brauna bardzo dziękujemy zgromadzonym organizacjom i osobom indywidualnym za wsparcie osoby naszego Prezesa przed Sejmem RP 29 IX – w dniu, w którym rozstrzyga się kwestia pozbawienia posła immunitetu.

Jednocześnie stanowczo odcinamy się od wszelkich wypowiedzi niezgodnych z wartościami artykułowanymi przez naszą partię, z jej założeniami programowymi oraz przyjętą od początku istnienia linią polityczną Konfederacji Korony Polskiej – Konfederacji Korony Polskiej w Konfederacji Wolność i Niepodległość.

W związku z powyższym czujemy się w obowiązku potępić wszelkie ataki na naszych Szanownych Koalicjantów, jakie padły na wspomnianej manifestacji z ust pana Wojciecha Olszańskiego vel Jabłonowskiego. Podkreślamy, że w najmniejszym stopniu takiego przekazu nie podzielamy. 

Zależy nam na jak najlepszej współpracy z naszymi Koalicjantami, czego dowodem są zawsze życzliwe wypowiedzi na Ich temat ze strony samego Prezesa, pana Grzegorza Brauna, jak i pozostałych członków Konfederacji Korony Polskiej. Członkostwo w naszej partii jest tożsame z akceptacją tak nakreślonego przez Prezydium kierunku politycznego, a wobec każdego, kto nie stosuje się do tych wytycznych, wyciągane są odpowiednie konsekwencje.

Włodzimierz Skalik
Wiceprezes  KKP/ Sekretarz Generalny

Marta Czech
Rzecznik Konfederacji Korony Polskiej
Członek Komitetu Politycznego KKP

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: