Stop ukrainizacji Polski – broszura do pobrania

Stop ukrainizacji Polski – broszura do pobrania

14 lipca odbył swoje posiedzenie Parlamentarny Zespół ds. Stosunków Międzynarodowych oraz Interesów Polski i Polonii. Zajął się on projektem „Stop ukrainizacji Polski” przygotowanym przez zespół ekspercki Konfederacji Korony Polskiej. Projekt ma służyć pilnemu zaradzeniu procesowi zmiany struktury etnicznej naszego kraju. Podpowiada konkretne rozwiązania prawne, które można – i koniecznie należy – zastosować już dziś. Jest przemyślanym narzędziem ochrony państwa i narodu polskiego przed ich szybkim rozkładem. Wierzymy, że każdy polityk, bez względu na swoją przynależność partyjną, powinien do niego dołączyć.

Projekt został opublikowany w postaci fizycznej broszury, która w wersji elektronicznej jest do pobrania poniżej. Poniżej także relacja video z posiedzenia Zespołu.

Piotr Heszen

Stop ukrainizacji Polski

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Stosunków Międzynarodowych oraz Interesów Polski i Polonii

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: