100 Rocznica utworzenia Rządu Obrony Narodowej

100 Rocznica utworzenia Rządu Obrony Narodowej

Wczoraj delegacja głównych sił zrzeszonych w Konfederacji uczestniczyła w oficjalnych uroczystościach upamiętniających setną rocznicę utworzenia Rządu Obrony Narodowej powołanego przez Wincentego Witosa. Konfederację Korony Polskiej reprezentował sekretarz generalny Włodzimierz Skalik.

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: