100 Rocznica powołania Rządu Obrony Narodowej

100 Rocznica utworzenia Rządu Obrony Narodowej

Wczoraj delegacja głównych sił zrzeszonych w Konfederacji uczestniczyła w oficjalnych uroczystościach upamiętniających setną rocznicę utworzenia Rządu Obrony Narodowej powołanego przez Wincentego Witosa. Konfederację Korony Polskiej reprezentował sekretarz generalny Włodzimierz Skalik.