Relacja z protestu „Odwołujemy Plandemię”

W dniu 16-go sierpnia br. w Warszawie w godzinach od 12 do 15 miał miejsce ogólnokrajowy protest organizowany przez Stowarzyszenie Stop-NOP i jego lidera Justynę Sochę pod hasłem „Odwołujemy Plandemie”. Konfederacja Korony Polskiej wraz z jej Prezesem Grzegorzem Braunem brała udział w tym proteście pod własnymi szyldami. Od samego początku krytykowaliśmy politykę obecnych władz w […]

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: