Nisko upadli…

Poseł Grzegorz Braun w towarzystwie mec. Michała Molendy reprezentującego Niezależny Związek Zawodowy Wolność i Godność, Teresy Pracownik, Adama Kani i Leona Mazura (przewodniczącego rzeszowskiej Korony Młodych) pośpieszył z pomocą Małgorzacie Cisło, nauczycielce matematyki z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Małgorzata Cisło wzięła niedawno udział – w godzinach wolnych od pracy, dodajmy – w pikiecie […]

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: