Bezprawne działania policji wobec klubu Face2Face w Rybniku

Bezprawne działania policji wobec klubu Face2Face w Rybniku

Szanowni Państwo!

W nocy z 30 na 31 stycznia 2021 byliśmy świadkami haniebnej akcji policji w klubie Face2Face w Rybniku.

Jeszcze raz okazuje się, że policja nie służy obywatelom, lecz jest wykorzystywana jako narzędzie represji wobec uczciwych ludzi, których jedynym przewinieniem jest stosowanie się do litery prawa.

Przypomnijmy – kilka tygodni temu w wyniku publikacji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu okazało się, że rozporządzenia rządowe pod pretekstem walki z patogenami były i są niezgodne z Konstytucją RP (co zresztą dla naszego ugrupowania było czymś oczywistym od początku rządowej polityki „lockdownu”). Art. 22 Konstytucji mówi bowiem, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Logiczną reakcją stały się popularne akcje Góralskie Veto, Polskie Veto czy OtwieraMY, których konsekwencją było otwarcie wielu lokali gastronomicznych, hoteli czy obiektów rekreacyjnych.

Reakcja rządu poprzez działania podległych mu służb urąga niestety poczuciu elementarnego poszanowania prawa i zdrowego rozsądku. Miast umożliwić bezproblemowy powrót do normalnego funkcjonowania gospodarki, rząd postanowił posunąć się do opresji, szykan, a wręcz fizycznej napaści na doprowadzonych do fatalnej sytuacji przedsiębiorców.

Fatalny przykład takich działań przeżywamy w Rybniku – furiacki atak policji nosi wszelkie znamiona zaplanowanej demonstracji siły wobec obywateli. Bez ŻADNEGO POWODU policja doprowadziła do poturbowania niewinnych osób, użyto pałek, gazu łzawiącego i granatów hukowych, kilkudziesięciu osobom nakazano stać na zewnątrz na mrozie bez możliwości zabrania wierzchniego okrycia. Na myśl przychodzi jedynie porównanie z okropnymi czasami stanu wojennego 1981-83 i ówczesnych działań jednostek ZOMO.

Warto w tym miejscu przytoczyć początek roty ślubowania funkcjonariuszy policji: „świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli”. Prawda, że w kontekście wydarzeń z ostatniej nocy brzmi to jak pusta kpina?

Domagamy się odstąpienia od planowego programu nękania polskich przedsiębiorców. Żądamy otwarcia się gospodarki, gdyż dziś dla każdego ewidentnym jest, iż w tym całym opresyjnym państwowym terrorze, z jakim mamy obecnie do czynienia nie chodzi zaiste o żadne względy zdrowotne, lecz o zniszczenie polskiej przedsiębiorczości, przejęcie własności i w konsekwencji zniewolenie obywateli.

Grzegorz Braun – Prezes Konfederacji Korony Polskiej

Włodzimierz Skalik – Sekretarz Generalny, Wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej

Roman Fritz – Wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: