Byliśmy na Marszu…

Byliśmy na Marszu…

Byliśmy na Marszu Niepodległości A.D. 2022 i chyba nie nadużyję wielkiego kwantyfikatora, gdy stwierdzę, że wszyscy jesteśmy z tego faktu bardzo zadowoleni! Rozpoczęliśmy Marsz od Różańca świętego, a potem w pochodzie odśpiewaliśmy kilka najpiękniejszych pieśni religijnych (z przewagą Maryjnych) – więc nie mógł być to czas stracony.

Frekwencja była wspaniała – zarówno ogólna, jak i „koroniarska” – nastrój rewelacyjny. Czuło się dobrą moc.

Z wielką satysfakcją oglądać można było profesjonalną transmisję dokonywaną z konfederacyjnego piętrobusu, gdzie między innymi nasza znakomita koleżanka, Marta Czech przeprowadzała wywiady z zaproszonymi gośćmi. Mądre (i zdyscyplinowane) wypowiedzi plus owa wielka mobilizacja wszystkich uczestników Marszu niosą nadzieję, że to nadjeżdża polska siła zdolna do rządzenia krajem.

Poniżej zamieszczam wstęp do śpiewnika przygotowanego przez Jana Krysiaka – bo tekst ten wyraża mój osobisty stosunek do tegorocznego Marszu Niepodległości, podaję także link do wspomnianej relacji video oraz zbiór zdjęć, które udało mi się zgromadzić. Drogie Koleżanki i Koledzy, dziękując, że mogłem być z Wami tego dnia, proszę – rozpoznawajcie się na nich!

Wstęp do Śpiewnika na Marsz Niepodległości A.D. 2022:

11 Listopada to święto, a przy święcie się śpiewa – więc będziemy śpiewać, nasłuchując, jakim echem odbije się nasz śpiew. Czy Polakom się on spodoba, czy może wielu z nich będzie przeciwnych? Czy nasi wrogowie wysłuchają go ze wściekłością, czy może ze spokojem, wiedząc, że Polacy ze śpiewem na ustach pójdą za ich fałszywymi wskazówkami?

Bez względu na okoliczności, my świętujemy świadomie: wolelibyśmy inną datę, przywołujący na pamięć polską monarchię dzień 7 października, ale przystępujemy do obchodów 11 listopada. Wielu z nas może pomyśli, że lepiej by było wcale dnia rocznicowego nie celebrować, bo normalne czasy, czasy potęgi Rzeczypospolitej nie rodziły potrzeby świętowania niepodległości, ale mimo wszystko będziemy to czynić z naszymi Rodakami. Od tamtych arkadyjskich czasów upłynęło wiele wody w Wiśle. Nastąpiły zabory i wydaje się, że ich epoka cały czas nad nami ciąży.

Idąc więc w pochodzie podczas Marszu Niepodległości A.D. 2022, niepewni, jaki właściwie status posiada dzisiaj nasze państwo i nie znając do końca kondycji moralno-duchowej naszego Narodu, podejmijmy śpiew tych pięknych, zanurzających nas w polskiej, patriotycznej tradycji pieśni, które prezentujemy w „Śpiewniku”. Może nasz śpiew osiągnie moc modlitwy? Kto śpiewa, dwa razy się modli. A kto śpiewa we wspólnocie, dodaje moc do mocy!  

Piotr Heszen

Transmisja z Marszu Niepodległości – wywiady z liderami

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: