Raport ekspertów Agencji Oceny Technologii Medycznych o możliwości popełnienia przestępstwa

Raport ekspertów Agencji Oceny Technologii Medycznych [dalej AOTM] o możliwości popełnienia przestępstwa, w zakresie:   Art. 233 KK 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący […]

Żydowskie korzenie Grzegorza Brauna?

Z profesorem Kazimierzem Braunem rozmawia Wiesław Magiera: – Panie profesorze, jak Pan zapewne zauważył, w kontekście ostatnich wypadków, które rozegrały się w polskim Sejmie, z udziałem posła Grzegorza Brauna, pojawiły się, a raczej ponowiły się, sugestie, że jest on Żydem i, posługując się prowokacją, w istocie służy interesom żydowskim. Kazimierz Braun:  – To są insynuacje, […]

Czy polski system opieki zdrowotnej przybrał już charakter mafijny?

Pytamy w kontekście Kongresu Zdrowia Publicznego, który 7 i 8 grudnia odbywał się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia.Jedną z kontrowersji okazał się fakt, że jedynymi sponsorami wydarzenia były giganty farmaceutyczne, tzw. big pharma. Mamy zatem sytuację, w której to, jak ma wyglądać w Polsce system opieki zdrowotnej – przy biernym udziale […]

Kto i w jaki sposób powinien uczyć dzieci historii?

(Poniżej artykuł nawiązujący do wystąpienia na VIII Konferencji Pobudki „Szkoła” 1 grudnia 2023 r. w Toruniu. Pod artykułem link do pobrania „Skryptu”.) Ośmielam się zabrać głos w tej sprawie, nie dlatego, że napisałem jedną czy drugą książkę o tematyce historycznej, ale dlatego, że jako ojciec syna uczącego się w edukacji domowej – osiągnąłem (osiągnęliśmy!) sukces. […]

Zaorane rolnictwo, zajechany transport…

Zaorane rolnictwo, zajechana branża transportowa, wiele innych gałęzi polskiej gospodarki na skraju bankructwa – to nie jest wina żadnego wirusa czy Putina! To efekt rządów ostatnich lat w Polsce.Tyle nam się ostatnio trąbi o humanitaryzmie, o dobrotliwości wobec wszystkich innych, tylko nie nas samych, tylko nie Polaków, nie polskich rodzin, nie polskich przedsiębiorców, przewoźników czy […]

Sejmowe wystąpienie Grzegorza Brauna – kwestia „in vitro”

Szczęść Boże wszystkim Polakom małym i dużym, tym, którzy mogą zabierać głos w swojej obronie, i tym, którzy tego głosu zabrać nie mogą! Kto z państwa wie z pierwszej ręki, o czym tutaj debatujemy? Ja, owszem, jako reżyser dokumentalista kilkanaście lat temu w cudzysłowie „doktoryzowałem” się z tego tematu. Miałem okazję – realizując zdjęcia do […]

Stop banderyzacji polskich sądów

Ileż to osób pukało się w głowę, kiedy – jako pierwszy pan poseł Grzegorz Braun, a za nim my, jego partyjni towarzysze – podnosiliśmy hasło: STOP UKRAINIZACJI POLSKI!Dziś już nikt w głowę się nie puka, każdy widzi jak jest. Nie tylko rolnicy, nie tylko przewoźnicy, transportowcy czy eksporterzy. Ale przez to, że tak mało osób […]

Czech: Niepodległościowe rozważania na XXI wiek

W ostatnich dniach szczególnie manifestujemy swoje przywiązanie i miłość do Ojczyzny. Cóż ta miłość oznacza? W życiu każdego człowieka – tym człowiek różni się od zwierząt – są (powinny być!) wartości niezwiązane z instynktem przetrwania, za które on sam gotów jest poświecić swoje życie. W naszej tradycji narodowej były to zawsze te trzy: Bóg, Honor, Ojczyzna. […]

Czterej Posłowie „Korony”!

Szanowni Państwo! Po wyborach Konfederacja Korony Polskiej ma 4 posłów – łatwo policzyć, że to czterokrotne przybranie! W okręgach, gdzie mieliśmy „jedynki” nastąpił wzrost liczby głosów na Konfederację WiN o ok. 1/3 w stosunku do 2019. Jako „Korona” posiadamy teraz potencjał tworzenia samodzielnego koła sejmowego. To nasz wielki sukces! Dziękujemy wszystkim, którzy udzielili nam poparcia! […]

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: