Grzegorz Braun oficjalnie kandydatem

Grzegorz Braun oficjalnie kandydatem

Wczoraj tj. 2021-04-12, pełnomocnik komitetu wyborczego wyborców
„Grzegorz Braun – Konfederacja”, pan Tomasz Buczek, odebrał od
komisarza wyborczego potwierdzenie zarejestrowania kandydatury pana posła w wyborach prezydenckich w Rzeszowie!

Należy zaznaczyć że nasz komitet pierwszy złożył niezbędną liczbę podpisów. Zrobił to pierwszego dnia kiedy było to możliwe. Również jako pierwszy otrzymał potwierdzenie, że procedura zakończyła się sukcesem i kandydat jest zarejestrowany.

W tym miejscu dziękujemy wszystkim osobom które włączyły się w zbiórkę podpisów. To dzięki waszej ciężkiej prac udało się osiągnąć ten niewątpliwy sukces.

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: