Jak dobić lub ocalić Polskę?

Jak dobić lub ocalić Polskę?

Będzie to grube uproszczenie, wiem, ale w sytuacjach nagłych trzeba upraszczać.

Jak ocalić Polskę? Wykorzystać Konfederację do zdobycia władzy poprzez miażdżącą wygraną w wyborach politycznych i zrealizować jej program. Program w sensie dosłownym, z rozpiską na tygodnie i miesiące. Czy to ugrupowanie może mieć taki program? Nie tylko może, ale powinno! Najpierw, dlaczego może. Ponieważ teoretycznie nie ma przeszkód, by połączyć spojrzenie narodowe, wolnościowe i, nazwijmy to, personalistyczne w jeden spójny plan działania. Trzeba usiąść ze współczesnym ołówkiem i kalkulatorem w ręku i rozpocząć pisanie takiego planu na przecięciu się dwóch perspektyw polskiego życia: wewnętrznej, z punktu której powinna panować nieograniczona wolność gospodarcza (z klasycznymi wyjątkami policzalnymi na palcach jednej ręki) oraz zewnętrznej, z której punktu główną determinantą winno być dobro wspólnoty.

Gdzie tu uproszczenie? Bo kryzys, w jakim jesteśmy nie obejmuje tylko polityki. Bo korzeniem wszelkiego ekonomicznego zła w Polsce i na świecie jest lichwa, czyli zależność od zewnętrznych władców pieniądza, będącego dziś głównie elektronicznym impulsem. My wszak jesteśmy politykami, więc zajmujmy się swoją działką.

Dlaczego jednak Konfederacja może zmierzyć się z tak naszkicowanym smokiem i wygrać? Ponieważ jest jedyną siłą polityczną nie stworzoną przez „służby”, ponieważ nie wywodzi się z Okrągłego Stołu i nie ma na nią haków. I przy wszystkich swoich wadach, to ona jest dziś jedyną autentyczną polską siłą polityczną. 

Jak dobić Polskę? Zapominając o tym skarbie, jakim jest pozasystemowy rodowód. Nie wykazując cierpliwości, by do władzy dojść w pierwotnej formie, w wierności Konfie, która wydaje się cnotą tak niepozorną, a może okazać się wiernością Polsce. I przejmując się zbytnio tym, co mówią media, odwracające uwagę od tego, co naprawdę się dzieje.

Panie i Panowie, głowy do góry! Jeszcze trochę i wygramy!

Piotr Heszen

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: