Konfederacja Korony Polskiej oficjalnie zarejestrowana

Konfederacja Korony Polskiej oficjalnie zarejestrowana

Po wielu miesiącachbatalii Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 24.01.2020 dokonał wreszcie formalnej rejestracji partii politycznej Konfederacja Korony Polskiej.

Przypomnijmy, że wniosek o rejestrację został złożony już 28.06.2019 roku. W lipcu 2019 dostarczono wymaganą ilość podpisów pod rejestracją partii.

Wkrótce potem w sierpniu 2019 sąd wskazał pewne konieczne poprawki do statutu Korony w formie zobowiązania do uzupełnienia braków formalnych, co dość szybko uczyniliśmy.

Mieliśmy zatem prawo się spodziewać, iż już wkrótce otrzymamy postanowienie sądu o wpisie Konfederacji Korony Polskiej do ewidencji partii politycznych.

Niestety we wrześniu 2019 roku zostaliśmy zaskoczeni kolejnym zobowiązaniem  sądu – tym razem do zmiany skrótu partii ze względu na zasady stosowania języka polskiego. Wg sądu wyraz „Korona” jako skrót nazwy Konfederacja Korony Polskiej nie jest zgodny z zasadami języka polskiego (sic!). Sąd odstąpił tym samym od swoich poprzednich praktyk, np. „Partia Razem” mogła używać skrótu „Razem”.

Rzecz jasna, nie byliśmy w stanie się z taką logiką sądu zgodzić i w odpowiedzi przedstawiliśmy argumentację, z której wynika, że jak najbardziej w rozumieniu ustawy o partiach politycznych partia Konfederacja Korony Polskiej może jako swojego skrótu używać słowa „Korona”. Sąd w odpowiedzi w dn. 19.10.2019 powołał biegłego językoznawcę wyznaczając mu 14 dni na wydanie ekspertyzy.

Jednakże w listopadzie 2019 żadna ekspertyza nie została jeszcze przedstawiona, w związku z czym 08.12.2019 złożyliśmy wniosek o przyspieszenie rozpoznania wniosku o zarejestrowanie naszej partii.

W odpowiedzi Sąd Okręgowy wysłał nam w dn. 17.12.2019 liczącą 20 (!) stron opinię lingwistyczną. W konsekwencji dokonaliśmy odpowiednich zmian statutu, wskutek czego  Sąd Okręgowy w Warszawie ostatecznie zarejestrował naszą partię polityczną o nazwie Konfederacja Korony Polskiej, w skrócie KKP.

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: