Konferencja „Zagrożenia dla pokoju w Europie Środkowej”

Konferencja „Zagrożenia dla pokoju w Europie Środkowej”

27 sierpnia odbyła się konferencja pod roboczym tytułem “Zagrożenia dla Pokoju w Europie Środkowej”. Konferencja zorganizowana została przez Konfederację Korony Polskiej (dalej Korona) a inspirowana była wydarzeniami na Białorusi oraz zmianami geopolitycznymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Na początku planowano że odbędzie się w Sejmie RP. Miała zainicjować debatę w tych kardynalnych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa narodowego. Niestety kancelaria Sejmu RP. odmówiła udostępnienia sali w budynkach sejmowych, zasłaniając się Plandemią wirusa Covid-19. Wobec takiego obrotu sprawy Korona postanowiła zorganizować konferencję samodzielnie. Przeważyło stanowisko że temat jest zbyt istotny, aby zrezygnować z możliwości debaty i usłyszenia głosów niezależnych ekspertów.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że to nie pierwszy taki przypadek gdy administracja Sejmu RP. zasłaniając się względami higienicznymi, krępuje debatę publiczną w najistotniejszych sprawach. Wytwarza się fatalna praktyka, w której instytucje państwowe powołane do tego, aby prowadzić dyskusję, aby tworzyć naturalne forum do wymiany opinii, de facto dławią wszelki dyskurs, szczególnie taki gdzie padają opinie odmienne od oficjalnego stanowiska rządzącej większości.

Prelegentami konferencji byli: Poseł Grzegorz Braun, prof. Andrzej Zapałowski, dr Leszek Sykulski, Tomasz Formicki i Jacek Hoga. Spotkanie poprowadził sekretarz generalny Korony Włodzimierz Skalik.

  • Prof. Zapałowski jest specjalistą w dziedzinie obronności a także był posłem na Sejm III kadencji, także euro-posłem VI kadencji, jest wykładowcą Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu. (Wykład prof. Zapałowskiego odtworzono z zapisu wideo-konferencyjnego pod nieobecność prelegenta)
  • Dr Leszek Sykulski, nauczyciel akademicki, autor książek i publikacji z zakresu geopolityki i geostrategii, założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.
  • Tomasz Formicki, autor książki “Wywiad i Kontrwywiad jako kluczowe komponenty walki informacyjnej”, który jest specjalistą do spraw komunikacji strategicznej i bezpieczeństwa informacyjnego oraz prezesem Instytutu Informacji, autorem wielu publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacyjnego i geopolityki.
  • Jacek Hoga, prezes fundacji Ad Arma, autor i wydawca książek oraz publikacji z dziedziny obronności.

Inicjatorem konferencji i gospodarzem był Prezes Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, który otworzył konferencję mówiąc:

“To ma być głos odmienny, alternatywny, w niektórych sprawach głos sprzeciwu. Spotykamy się w chwili, o której można powiedzieć że jest chwilą dziejowa. Losy Polski i świata rozstrzygają się. Nie wiemy jeszcze jaki będzie finał tej sekwencji wydarzeń jaka została uruchomiona” – powiedział.

Poseł Braun nawiązał do spotkania, które miało miejsce w Urzędzie Rady Ministrów 26 sierpnia, na które zaproszono przedstawicieli wszystkich stronnictw parlamentarnych, którego gospodarzem był premier Rzeczpospolitej. Tematem spotkania była sytuacja na Białorusi.

“Spotkaniu nadano klauzulę tajności./…/ Klauzula posłużyła przymknięciu ust znakomitej większości uczestników spotkania, wytworzeniu iluzji jedności narodowej wokół rządu i jego jedynie słusznej polityce postępowania w sprawie białoruskiej. /…/ Przedstawiciele Konfederacji wystąpili jako jedyni z głosem zdecydowanie odrębnym w kluczowych sprawach. /…/ W czym głos Konfederacji był odmienny? Po pierwsze w hierarchizacji priorytetów/…/. W swojej wypowiedzi pozwoliłem sobie zwrócić uwagę przedstawicielom rządu na to, że jeśli realizowany jest scenariusz, mówiąc brutalnie, podmiany Aleksandra Łukaszenki na jakiegoś innego lidera, to bardzo łatwo wyobrazić sobie że możliwy jest scenariusz wymiany ekipy także w Warszawie. Jeżeli istnieje jakieś porozumienie Wschód-Zachód w tej sprawie to można sobie wyobrazić, że w ramach tego porozumienia oczekiwany jest jakiś symetryzm/…/. Jeśli przyczynimy się do wypracowania zasad w ramach których, o sprawach wewnętrznych suwerennych państw decydować ma arbitraż międzynarodowy, to niech to będzie jasne że te zasady które zostaną wypracowane na użytek Białorusi, zostaną z cała bezwzględnością zastosowane wobec Polski” – powiedział poseł Braun.

W dalszej części spotkania Poseł Grzegorz Braun przyznał, że jego głos był głosem odosobnionym. Wyraził też pogląd, że rząd Polski ma ograniczona orientację w sprawach związanych Białorusią i potencjalnymi konsekwencjami angażowania się w konflikt. Zwrócił uwagę na fakt że “/…/szereg razy zostało potwierdzone, jakoby rada konsultacyjna stronnictw opozycyjnych białoruskich była szeroka i reprezentatywna, gdy tymczasem w jej gronie nie znalazł się Narodowy Front Białoruski/…/. Kryterium doboru wydaje się być poprawnościowo-polityczne a nie merytoryczne/…/. Już teraz jesteśmy niewolnikami tej sytuacji, ponieważ jej podatność na prowokację zewnętrzną, taką która mogłaby dokonać strona trzecia, ani polska strona ani białoruska, ale jakiś inny gracz zainteresowany tym, żeby reakcja domina w Europie Środkowej przyśpieszyła” – zakończył wstęp do wykładów i dyskusji poseł Braun.

W następnej części Konferencji odtworzono wykład prof. Zapałowskiego, który zwrócił uwagę na kilka elementów bezpieczeństwa Polski na kierunku białoruskim i wyraził tezę, że to Białoruś a nie Ukraina odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa Polski. Białoruś była i będzie państwem, którego istnienie warunkuje bezpieczeństwo Polski. Podkreślił że z tego powodu to nie kwestia demokracji na Białorusi jest kwestią najważniejszą dla Polski ale jej bezpieczeństwo. Białoruś albo otwiera albo zamyka zagrożenia dla Polski, podobnie ma się z Rosją – powiedział. Zarówno w interesie Rosji jak i Polski jest to, żeby Białoruś jako państwo funkcjonowała. Żeby nie było granicy, która za pomocą państw trzecich można byłoby destabilizować lub rozpalać.

Prof. Zapałowski wyraził tezę mówiąc: “Nie jest wykluczone, że za dwie dekady żołnierz polski, żołnierz rosyjski czy węgierski i bułgarski będzie wspólnie bronił linii Morza Czarnego czy Bałkanów przed zagrożeniem z południa. Uzasadnił tą tezę między innymi wzrostem zaludnienia planety, postępującymi zmianami klimatycznymi i związanymi z tym ruchami migracyjnymi ludności. “Polska nie powinna być czynnikiem destabilizującym na Białorusi”.

W następnej części głos zabrał dr Sykulski, autor książki “Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski” wykładem zatytułowanym: “Geostrategiczne Znaczenie Białorusi dla Europejskiej Architektury Bezpieczeństwa”. Wspomniał o podpisaniu przez prezydenta Dudę w maju br. Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej komentując, że “/…/w jednym z najważniejszych dokumentów strategicznych Rzeczpospolitej nie pada ani razu słowo Białoruś/…/ Wielu dziennikarzy czy polityków bardzo martwi się o stan demokracji na Białorusi, bardzo martwi się o przestrzeganie praw człowieka, o to że ludzie są torturowani i zamykani w więzieniach. Pytanie, czy to jest rdzeń polityki i geostrategii którą ma prowadzić Rzeczpospolita? /…/ Białoruś zajmuje niezwykle istotne terytorium, z punktu widzenia rosyjskiej myśli geostrategicznej. Terytorium przez które przechodziły najważniejsze kampanię wojenne, które zagrażały rosyjskiemu ośrodkowi siły. Stąd dzisiaj Rosja przywiązuje tak wielką wagę do kontroli tego obszaru.”

Dr Sykulski zreferował jakie są w jego odczuciu efekty prowadzenia polityki wschodniej w stosunku do Białorusi i podkreślił, jak to nazwał “wielkie niezrozumienie mechanizmów [wydarzeń] i tego co dzisiaj dzieje się wokół Białorusi i na Białorusi”. W końcowej fazie wypowiedzi odniósł się do kwestii tzw. “resuwerenizacji” polskiej polityki, w szczególności w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych.

Następnie referat wygłosił Tomasz Formicki. Tytuł referatu: “Próba obalenia A. Łukaszenki jako element proliferacji kolorowych rewolucji”. W referacie zwrócił uwagę na istnienie dobrze znanych technik walki informacyjnej i operacji psychologicznych, które dają się zaobserwować na Białorusi, a które wcześniej można było zaobserwować podczas tak zwanych “kolorowych rewolucji”.

Ostatni z prelegentów, Jacek Hoga, wygłosił wykład zatytułowany “Cele, zasoby, możliwości i zasady  ingerencja w państwach sąsiadujących”. Na początku skupił się na dyskusji celów naszego państwa w odniesieniu do wydarzeń na Białorusi.

“Nie jesteśmy do końca pewni, kto stoi za tymi wydarzeniami i kto gra tam pierwsze skrzypce/…/. Kto tym wszystkim steruje/…/. Łukaszenka doprowadził po 26 latach swojego rządzenia do technicznego bankructwa. /…/ Czy te dobre sympatie i odczucia w stosunku do ludzi, którzy się po części i słusznie buntują, powinny kierować nami? Nie. Ale nie dlatego że moralność publiczna, państwowa czy prywatna są inne /…/. Państwo polskie przede wszystkim powinno się kierować bezpieczeństwem obywateli polskich i państwa polskiego, a dopiero potem jakimiś sympatiami dla ludzi z którymi tak wiele nas łączy” – powiedział Jacek Hoga.

W drugiej części wykładu J. Hoga skupił się na dyskusji procesów i zjawisk w armii polskiej wskazując na jej wielkie słabości. “Nie mamy środków wojskowych, wywiadowczych, nie mamy sił specjalnych, w których byłyby komórki które znają język białoruski/…/. Reasumując, jeśli ktoś ma świetny pomysł na biznes, ale nie ma pieniędzy, zaufania kontrahentów, nie powinien wchodzić w interes, bo w sposób realny jest po prostu gawędziarzem. Takim gawędziarzem okazał się rząd Polski przez ostatnie dwa tygodnie” – powiedział.

W  drugiej części konferencji miała miejsce mini-debata między gośćmi panelu. Poseł Grzegorz Braun zwrócił uwagę na odrębność głosów w debacie, którą nazwał “ świetnym kompaktowym kompletem poglądów, rzucanych jak snopy światła na scenę geopolityczną nie tylko Białorusi ale i Polski i całego Międzymorza”.

Zachęcamy do wysłuchania konferencji. Można ja znaleźć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=C9gMBi6D784

Przygotowane przez Biuro Prasowe Konfederacji Korony, Kielce

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: