Kongres Korony

Kongres Korony

11 września b.r. w podwarszawskiej miejscowości Paprotnia (hotel Kuźnia Napoleońska) odbył się I Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy partii założonej przez Grzegorza Brauna – Konfederacji Korony Polskiej. Na kongres przybyło blisko 150 członków i sympatyków partii z całej Polski, w tym czołowych działaczy zarówno na polu lokalnym, jak i centralnym. Kongres poprzedziła Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim oraz modlitwa J. E. Abp. Jana Pawła Lengi, której wtórował doniosły śpiew ,,Bogurodzicy”.

Zgromadzenie otworzył Prezes Partii, Grzegorz Braun, polecając do roli Przewodniczących Kongresu Martę Czech oraz Wojciecha Sińskiego. Przyjęcie regulaminu, porządku obrad oraz wybór Sekretarzy i poszczególnych komisji poszły nadzwyczaj sprawnie, po czym Prezes zaprezentował merytoryczne zestawienie dotychczasowych działań partyjnych, a Sekretarz Generalny i Wiceprezes, Włodzimierz Skalik, informację dot. spraw organizacyjnych, administracyjnych i finansowych za ubiegły rok.

Po części sprawozdawczej nastąpiła część wyborcza Kongresu, która potwierdziła niezachwianą pozycję lidera partii. Oficjalnie mianowany przez Kongres Prezes, Grzegorz Braun, przedstawił Wiceprezesów w osobach Włodzimierza Skalika i Romana Fritza, a następnie mianował 23 Przewodniczących Okręgów.

Powołani Przewodniczący Okręgów

W dalszej kolejności nastąpił wybór dziesięciu dodatkowych członków do Rady Naczelnej partii oraz zatwierdzenie 6-osobowego Komitetu Politycznego zaproponowanego przez Prezesa (Rafał Foryś, Sławomir Sala, Marta Czech, Piotr Heszen, Wojciech Siński, Paweł Skutecki).

Dodatkowi członkowie Rady Naczelnej

Kolejno zostały wybrane określone w Statucie partii Komisje Rewizyjne oraz Sąd Dyscyplinarny.

Krajowa Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna Okręgu
Sąd Dyscyplinarny

Trzecia część – programowa – zainaugurowana została retrospektywą głównych założeń Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej, którą Kongres przyjął przez aklamację jako deklarację ideową partii. Po wystąpieniach Wiceprezesów – Włodzimierza Skalika i Romana Fritza – zaprezentowany został program partii, autorstwa Ireneusza Jabłońskiego, rekomendowany przez Prezesa Grzegorza Brauna jako Program Konfederacji Korony Polskiej. Po interesującej, pełnej zaangażowania przybyłych działaczy, dyskusji, Kongres przyjął przedstawiony dokument programowy jako dokument partyjny.

Przedstawiono również trzon powstającej ,,młodzieżówki” Konfederacji Korony Polskiej – głos zabrała przedstawicielka Karolina Jezierska.

Wprawne podsumowanie Kongresu przez Grzegorza Brauna bynajmniej nie zakończyło szeroko zakrojonych rozmów, które po oficjalnym zamknięciu Kongresu przeniosły się w kuluary.

Zdjęcia autorstwa Lidii Perek.

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: