Korona Młodych: Ukraińcze obiecaj lojalność!

Korona Młodych: Ukraińcze obiecaj lojalność!

W przeddzień Święta Niepodległości przedstawiciele Korony Młodych wzięli udział w konferencji prasowej w Sejmie RP, podczas której starali się odpowiedzieć na pytanie: Czy możemy wymagać od Ukraińców lojalności wobec Polski?

Na tytułowe pytanie odpowiedziała także rzecznik Konfederacji Korony Polskiej, Marta Czech. „Powinniśmy tego bezwzględnie żądać” – stwierdziła.

Wiceprezes koroniarskiej młodzieżówki, Jakub Korzeniowski przedstawił projekt deklaracji potępiającej działania OUN-UPA i wszystkich ukraińskich zbrodniarzy, którzy w bestialski sposób mordowali Polaków. Deklarację można pobrać w celu rozpowszechnienia pod tym linkiem: lojalka-pdf / lojalka-word

Młodzi przedstawiciele lokalnych struktur mówili o ukrainizacji w przestrzeni publicznej, a także o relacjach polsko-ukraińskich i pro-banderowskich sympatiach Ukraińców.

„My dużo mówimy, ale dużo też robimy” – zapewniali działacze Korony Młodych, którzy kilka godzin wcześniej złożyli w Ministerstwie Edukacji i Nauki zapytanie publiczne. Indagują w nim Ministra, ilu uczniów ukraińskich uczy się w polskich szkołach oraz ile to państwo polskie kosztuje, a także: jak wyglądał proces przyjmowania cudzoziemskich uczniów do szkół.

Z głosem podsumowania wystąpił prezes młodzieżówki, Dawid Jankowski: „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my, młodzi żyjemy. W naszym pokoleniu jest nadzieja, że ta Polska będzie wiecznie Polską i to przed nami właśnie jest zadanie zadbać o interes narodowy”. Przypomniał także zasadę Kościoła katolickiego mówiącą o porządku miłosierdzia, tj. ordo caritatis, słusznie zauważając, że zanim zaczniemy pomagać innym, należy sprawdzić, czy u nas, naszym obywatelom nie potrzeba pomocy. Swoją wypowiedź skonkludował stwierdzeniem, że Polak jest w Polsce gospodarzem i dodał, że: „Idąc do kogoś w gości, chcemy być, owszem, jak najlepiej przyjęci, ale nie narzucamy własnych zasad, tylko dostosowujemy się do reguł gospodarza”.

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: