Narada Biura Krajowego Konfederacji Korony Polskiej

Narada Biura Krajowego Konfederacji Korony Polskiej

W ostatnią sobotę 19 września, odbyło się spotkanie Biura Krajowego Korony. Posiedzenie miało roboczy charakter. Celem narady było omówienie aktualnej sytuacji politycznej, obecnej sytuacji w strukturach partii oraz stanu projektów realizowanych przez zespoły zadaniowe funkcjonujące przy sekretarzu generalnym partii.

Na początku narady Pan prezes Grzegorz Braun podsumował aktualną sytuację polityczną w kraju w szerszym kontekście geostrategiczny. Szczególnie niepokojące są ostatnie wydarzenia u naszych sąsiadów oraz napięta atmosfera na bliskim wschodzie.

Następnie liderzy oraz przedstawiciele zespołów zreferowali aktualny stan prac i osiągnięte efekty w poszczególnych obszarach. Między innymi: social media, biuro prasowe, systemy informatyczne, struktury okręgowe partii itd.

W drugiej części odbyła się dyskusja na temat struktury organizacyjne Biura Krajowego. Przeanalizowano dotychczasowe funkcjonowanie. Jak przebiega realizacja postawionych celi? Jakie są efekty działań, które do tej pory zakończono? Następnie przedyskutowano i ustalono strukturę komórek organizacyjnych, które będą wchodziły w jego skład oraz zadania które będą realizować. Na koniec ustalono formułę dalszych prac Biura oraz harmonogram kolejnych spotkań.

W naradzie udział wzięli udział:
Prezes                               Grzegorz Braun
Wiceprezes                      Roman Fritz
Sekretarz Generalny     Włodzimierz Skalik
Okręg   4 Bydgoszcz       Krystyna Jarocka
Okręg   4 Bydgoszcz       Anna Karaszewska
Okręg   3 Wrocław         Marta Czech
Okręg 19 Warszawa       Izabella Konarzewska
Okręg 31 Katowice         Sławomir Czech
Okręg 28 Częstochowa Marcin Sałacki
Okręg 19 Warszawa       Piotr Sterkowski
Okręg 19 Warszawa       Rafał Dmowski
Okręg 19 Warszawa       Jakub Rumiński
Okręg 19 Warszawa       Filip Molęda
Okręg   3 Wrocław         Arkadiusz Rakoczy
Okręg 24 Białystok         Piotr Rakowski
Okręg 33 Kielce               Jarosław Malik
Sławomir Ozdyk

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: