Ogłaszamy program polityczny

Ogłaszamy program polityczny

Z ogromną przyjemnością publikujemy program polityczny, który został przyjęty na I Kongresie sprawozdawczo-wyborczym Konfederacji Korony Polskiej. Zawiera on spójną i całościową wizje niezbędnych reform, które postulujemy jako środowisko polityczne. Jesteśmy przekonani że postulowane zmiany są panaceum na bolączki i niedomagania systemu społecznego, politycznego i gospodarczego, które trawią naszą ojczyznę.

Mamy nadzieje że ogłoszenie dokumentu programowego rozpocznie pogłębioną debatę publiczną nad uzdrowieniem organizmu państwowego. Nieustannie działamy aby Państwo Polskie opierało się na solidnym fundamencie zasad cywilizacji łacińskiej i aby dalszy nasz rozwój nierozerwalnie było z tą cywilizacją związany.

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: