Ogólnopolska petycja Stop Segregacji Sanitarnej

Ogólnopolska petycja Stop Segregacji Sanitarnej

Ruszyła wielka akcja Konfederacji Korony Polskiej. Zgłaszamy do wszystkich polskich gmin petycję, aby na najbliższym posiedzeniu przedyskutowały, poddały głosowaniu i przyjęły uchwały, wzywające rząd Rzeczpospolitej Polskiej, do przestrzegania konstytucji. Stanowczo żądamy przestrzegania prawa w tej kardynalnej materii i zaprzestania wprowadzania apartheidu sanitarnego.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem w tej sprawie, które zostało zaprezentowane na konferencji prasowej w sejmie:
https://www.facebook.com/grzegorz.michal.braun/videos/

Zachęcamy również wszystkich naszych sympatyków do zgłaszania samodzielnego takich wniosków lokalnie. Poniże treść naszej petycji.

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: