Pilne pytanie do urzędników: dlaczego wywieszacie obce flagi?

Pilne pytanie do urzędników: dlaczego wywieszacie obce flagi?

PILNE! Pytajmy urzędników, jakim prawem zamieszczają flagi obcego państwa w polskiej przestrzeni publicznej? Kto im to zlecił i z jakich środków?

Wzór pisma w formacie word i formacie pdf.

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: