Refleksja polityczna w 339 rocznicę Victorii Wiedeńskiej

Refleksja polityczna w 339 rocznicę Victorii Wiedeńskiej

Historia się nie powtarza, twierdzenie, że się powtarza jest zabiegiem literackim, w rzeczywistości każdy moment jest niepowtarzalny. Czy moglibyśmy dzisiaj dokonać czegoś w rodzaju tamtej Victorii Wiedeńskiej – przełomowego odparcia nieprzyjaciela cywilizacji łacińskiej? Moim zdaniem tak, pod warunkiem, że w Polsce wygrałaby Konfederacja. Zróbmy wszystko, żeby tak się stało.

Po Wiedniu dość szybko nastąpiły niesławne pod wieloma względami czasy saskie, one nie muszą nastąpić. Nastąpią, jeżeli wygra PiS lub PO. Sądzić tak można z uwagi na technikę sprawowania władzy w tych obozach – tam każdy na każdego ma jakiegoś haka. Na potwierdzenie tego znajdziemy mnóstwo przesłanek – i choć jeszcze chyba nikt nie uporządkował ich jako dowody – to doskonale, a przynajmniej wystarczająco tłumaczą one zbrodniczy konformizm wobec globalistycznych mocodawców, któremu ulegli w czasach niszczenia ich narodu podczas operacji Covid-19. To wtedy, po Wiedniu, jak ustalił prof. Kazimierz Morawski, XVII-wieczni preglobaliści utworzyli lożę „Okrągły stół”. Miała ona za zadanie doprowadzić do rozbiorów katolickiego kraju. Czy XX-wieczny „Okrągły stół” nie nawiązywał wprost do tamtej tradycji? Całkiem możliwe. A przecież PiS i PO – oczywiście jako pars pro toto, symbole limitowanej sceny politycznej – to jego wytwory.

Taki system hakowy, gdzie większy łajdak trzyma mniejszego łajdaka za pysk, uniemożliwia faktycznie wejście w taktyczne sojusze z organizacjami politycznymi, które go tworzą. Groziłoby to utonięciem w jednym z głębokich bagien, na których się one znajdują. Dlatego tylko wyłączne zwycięstwo nowej, uczciwej siły – Konfederacji – może być celem taktycznym i strategicznym polityków w dzisiejszej Polsce. Bardzo trzeba dziś uważać z tzw. Realpolitik, by nie zmarnować nadziei, jaką Polacy wiążą z Konfederacją.

Piotr Heszen

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: