Stanowisko Konfederacji Korony Polskiej w sprawie obowiązkowych szczepień dzieci

Stanowisko Konfederacji Korony Polskiej w sprawie obowiązkowych szczepień dzieci

W związku z nakładaniem przez wojewodów w całej Polsce uciążliwych grzywien w celu przymuszenia do szczepień dzieci, sięgających kilkudziesięciu tysięcy złotych na jedną rodzinę oraz posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego, które odbędzie się 9.05.2023 r, w sprawie skargi nr SK 81/19, pierwszej z ponad 50 skarg polskich rodziców, Konfederacja Korony Polskiej zajmuje następujące stanowisko:
Obowiązkowe szczepienia dzieci to naruszenie obowiązującego prawa poprzez działanie organów administracji państwowej niezgodne z właściwością i kompetencjami ustawowymi oraz zasadami współżycia społecznego. Nakładanie drastycznie wysokich grzywien, prowadzi do niszczenia rodzin, zagraża ich poczuciu bezpieczeństwa, poważnie pogarsza ich sytuację majątkową i społeczną, wpływając negatywnie na warunki wychowania dzieci oraz zaufanie do instytucji państwa.
To dyskryminacja polskich rodziców w Europie, gdzie większość państw przewiduje dobrowolność szczepień. To również dyskryminacja polskich dzieci, ponieważ obowiązek dotyczy tylko dzieci i osób do 19 roku życia, które stanowią ok. ¼ społeczeństwa.
O dyskryminacji polskich rodziców względem obywateli innych państw europejskich śiadczy również brak wiarygodnego rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych, bez możliwości zgłaszania przez nich NOP, co jest sprzeczne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. – w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.
Ponadto niektóre z obowiązkowych szczepionek podawanych polskim dzieciom powstały przy wykorzystaniu linii komórkowych pobranych z ciał abortowanych dzieci, co jest nieakceptowalne moralnie i etycznie.
Przymus szczepień nie powinien mieć miejsca również ze względu na to, że NOP może być wynikiem osobniczej reakcji organizmu i niemożliwe jest wcześniejsze przewidzenie, czy niepożądany odczyn poszczepienny wystąpi u konkretnego dziecka.
Szczepienia powinny być dobrowolne wzorem większości państw europejskich, co jest zgodne Konstytucją, Prawami Pacjenta i Prawami Człowieka.

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: