Stanowisko KORONY ws. „Narodowego programu szczepień”!

Stanowisko KORONY ws. „Narodowego programu szczepień”!

 Tzw. „Narodowy program szczepień” przedstawiony w ostatnich dniach przez Rząd RP oceniamy jednoznacznie krytycznie – odrzucamy go, jako co do przesłanek całkowicie niewiarygodny, a co do zamiarów skrajnie niebezpieczny – i stanowczo wzywamy do natychmiastowego i ostatecznego odstąpienia od jego realizacji.

 Wbrew propagandowym pozorom, jakie stara się wytworzyć Rząd, tzw. „Narodowy program szczepień” pozbawiony jest zarówno rzetelnych podstaw naukowo-medycznych, jak i prawno-ustrojowych. Pozbawiony jest również jakiejkolwiek realnej rękojmi bezpieczeństwa.

 W pełni identyfikujemy się w tej sprawie ze stanowiskiem Rady Liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość, którą mamy zaszczyt współtworzyć. Jego treść przesyłamy w załączeniu jako integralną część naszego stanowiska ponieważ argumenty tam przedstawione uznajemy jako własne .

 Szczególny nasz sprzeciw budzi wyłaniająca się z wypowiedzi przedstawicieli Rządu, ale i z dotychczasowej praktyki bezprawnych działań podejmowanych przez władze i służby pod pretekstem walki z tzw. pandemią, wizja segregacji sanitarnej, podziału obywateli i mieszkańców RP na dwie kategorie: zaszczepionych i niezaszczepionych. Skoro dla tych pierwszych przewiduje się przywileje, zwane ogólnikowo a to „ułatwieniami”, a to „benefitami”, ci drudzy staną się zatem przedmiotem wykluczenia, nowego apartheidu sanitarnego. Na to nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody.

 Upominamy się o poszanowanie kardynalnych zasad naszej cywilizacji, które mają swoje odbicie w Konstytucji RP – m.in. w tak dramatycznie dziś aktualizującym się artykule zabraniającym poddawania Polaków nielegalnym eksperymentom medycznym.

Upominamy się o przestrzeganie równości wobec prawa, wolności osobistej, prawa do prywatności – w tym prawa (i obowiązku!) zachowania tajemnicy lekarskiej. Upominamy się również o wszystkie inne prawa i wolności, włącznie z prawem do przemieszczania się, swobodą praktyk i kultu religijnego, pracy i przedsiębiorczości – a na czele z prawem do nie bycia pozbawionym wolności bez wyroku sądu – które Rząd RP w mijającym roku zdołał pogwałcić na skalę nie mającą precedensu w naszej historii.

 Autorów i promotorów tzw. „Narodowego programu szczepień” przestrzegamy, że kontynuowanie tego złego, jawnie niegodziwego, a w konsekwencjach może zdradzieckiego i zbrodniczego projektu oznaczać będzie przyjęcie przez nich odpowiedzialności nie tylko moralnej czy politycznej, ale i karnej. Uczynimy wszystko, by nie zdołali jej uniknąć.

STOP SEGREGACJI SANITARNEJ!

KRÓLUJ NAM CHRYSTE – W POLSCE I WSZĘDZIE!

Częstochowa, 12 grudnia 2020 r.

Grzegorz Braun, prezes Konfederacji Korony Polskiej

Roman Fritz, wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej

Włodzimierz Skalik, wiceprezes i sekretarz generalny Konfederacji Korony Polskiej

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: