Urodziny Polski

Urodziny Polski

Tego roku tysiąc pięćdziesiąte szóste urodziny Polski przypadają w Wielki Czwartek, gdyż za prawdopodobną datę chrztu Mieszka I uznaje się dzień 14 kwietnia 966 r. Wówczas była to Wielka Sobota.

Warto przy tej okazji zauważyć taki oto prosty fakt: idea Intronizacji Jezusa Króla Polski jest de facto ideą odnowienia Chrztu Polski. Czy i jak chętnie odnieśliśmy się do tej sprawy?

Historia nam się sumuje… Każdy z nas chyba czuje, że zbliża się jakieś przełomowe rozstrzygnięcie. Albo znikniemy z powierzchni ziemi – na przykład w leju po bombie atomowej, czy też rozmyci do wielkości homeopatycznej w modyfikowanym sezonowo Polin (Ukra-Polin itd.) – albo w jakiś sposób przeżyjemy i wtedy nastąpi odrodzenie.

Mimo tego tragicznego w wielu aspektach stanu naszego narodu, jest wielką łaską, że możemy publicznie mówić takie rzeczy z pozycji grupy wspierającej (na razie jednego i oby to się jak najszybciej zmieniło) Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Panie Grzegorzu Braun, dziękujemy!

I całkiem serio: wszyscy, kto tylko może, wstępujcie do partii. Korona czeka…

Piotr Heszen

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: