Wzór Pisma do przełożonych wojskowych

Wzór Pisma do przełożonych wojskowych

(Adresat pisma)

Wniosek

Uprzejmie proszę o umożliwienie mi korzystania z konstytucyjnego prawa do niepoddawania się eksperymentowi medycznemu polegającego na wstrzyknięciu preparatu zawierającego informacje genetyczne mRNA obcego białka z substancjami dodatkowymi nazywanej „szczepionką przeciw covid-19” i odstąpienie od wywierania na mnie nieuprawnionych nacisków w celu poddania się w/w zabiegowi.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu podaję elementy kampanii marketingowej, które budzą wątpliwości:

  1. Brak rzetelnej informacji o sposobie działania w/w preparatu.
  2. Brak informacji o ryzyku związanym z przyjęciem w/w preparatu, co wynika z informacji pochodzącej od producenta – w większości badania odległych skutków zostały pominięte.
  3. Badania preparatu nie zostały zakończone, co wynika z informacji producenta więc oczywiste jest, że mamy do czynienia preparatem w stadium badań czyli z eksperymentem medycznym (informacja o preparacie http://dwszdr.wp.mil.pl/pl/164.html )
  4. Szeroka i emocjonalna akcja propagandowa pozbawiona wiedzy o tym preparacie, a przymuszająca do wiary w omawiany preparat, skłania do podejrzeń niekompetencji lub nieuczciwości osób nakłaniających do wzięcia udziału w eksperymencie, który nazywany jest szczepieniem.
  5. Konstytucja RP w Art. 39. mówi: „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.”

Wobec powyższego, wnoszę jak na wstępie i oświadczam, że nie wyrażam zgody na eksperyment medyczny na mojej osobie – wstrzyknięcie preparatu mRNA z dodatkami jako szczepionki.

Proszę również o powstrzymanie się od ewentualnych nacisków ponieważ są one nielegalne w świetle obowiązującej Konstytucji:

„Art. 32

  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

Z poważaniem

(data i podpis)

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: