Zamknąć rząd, otworzyć gospodarkę!

Zamknąć rząd, otworzyć gospodarkę!

Wieczorem w miniony piątek pod siedzibą PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbył się protest pod hasłem „Zamknąć rząd PiS, otworzyć gospodarkę”. Protest został zorganizowany przez Konfederację WiN, w którym wzięli udział prawie wszyscy jej liderzy – Posłowie na Sejm RP. Z ramienia Korony wystąpili Pan Poseł Grzegorz Braun oraz Sekretarz Generalny Korony Pan Włodzimierz Skalik.

W proteście wzięły udział kolejne grupy przedsiębiorców objęte rozszerzonym lock downem gospodarczym, wprowadzonym przez rząd PiS w związku z pandemią korona wirusa. Byli to reprezentacji branż eventowej, hotelarskiej, gastronomicznej oraz fitness, którzy podobnie jak inne grupy zawodowe, rolnicy, górnicy oraz pracownicy branż współpracujących, handlowcy, a ostatnio dotknięci restrykcjami ogrodnicy i kwiaciarze sprzed cmentarzy, doświadczają boleśnie braku możliwości wykonywania swojego zawodu i zarabiania na utrzymanie własne i swoich rodzin. Kolejne protestujące grupy zawodowe wraz z Konfederacją zwracają uwagę rządu na fakt, iż wprowadzane obostrzenia gospodarcze i społeczne związane z Covid-19 są niewspółmierne do zagrożenia wynikającego z pandemii. Manifestanci apelowali do rządzących o wycofanie się z katastrofalnej polityki.

W trakcie przemówień, Grzegorz Braun nawiązał w swoim wystąpieniu do licznych protestów społecznych kolejnych wygaszanych branż polskiej gospodarki. Konfederacja solidaryzuje się z nimi. Grzegorz Braun podkreślił, że protesty w żaden sposób nie wynikają z chęci anarchizowania państwa, gdyż Konfederacja ma świadomość, że to może przyczynić się do zagrożenia interwencją zewnętrzną w Polsce, tylko z potrzeby przestrzegania prawa i sprawiedliwości.

„/…/ Szanowni Państwo, my nie jesteśmy anarchistami, jesteśmy legalistami! To my upominamy sie, przepraszam za słowo, o prawo i sprawiedliwość w Rzeczypospolitej Polskiej /…/ W ten wieczór listopadowy, Szanowni Państwo, nie chcemy przyczyniać sie do anarchizowania życia publicznego, do destabilizacji wewnętrznej, i nie jest to naszą intencją. Destabilizacja wewnętrzna zwiększa prawdopodobieństwo interwencji zewnętrznej, a to ostatnia rzecz której byśmy sobie życzyli! /…/”

Rządzący powinni zrozumieć, że pieniądze w budżecie państwa biorą się z pracy obywateli. Obecne ubezwłasnowolnienie narodu wywołane odebraniem mu materialnych podstaw egzystencji zmierza do pozostawienia w grze gospodarczej tylko wielkich korporacji. Dla normalnych ludzi, nieczekających na państwowe zasiłki, nie ma w tej grze miejsca i temu trzeba się sprzeciwić. Grzegorz Braun podkreślił, że pod pretekstem COVID-19 naród jest zniewalany na raty.

„ /…/ Wypuścić naród z kwarantanny /…/”

Apelował Grzegorz Braun.

Głos również zabrał Sekretarz Generalny Korony Włodzimierz Skalik, który wskazał że kluczową kwestią jest fakt, że w obliczu tak wielkiej pandemii, jak ją się nam przedstawia, w Polsce brak publicznej debaty ekspertów na temat pandemii, a zatem korona wirus jest w dużej mierze medialną manipulacją i operacją prowadzoną na polskim narodzie i temu należy się sprzeciwić.

„/…/ Jesteśmy głosem sprzeciwu wobec tej wielopoziomowej, wielkiej operacji, która jest prowadzona na polskim narodzie, na polskiej gospodarce. /…/ w sytuacji, gdy mamy taką, z takim zjawiskiem do czynienia, który dotyczy każdego człowieka, należałoby się spodziewać wielkiej, powszechnej debaty, debaty publicznej. Natomiast z czym się spotykamy? Z jedną wielką medialną manipulacją. /…/”

Konfederacja podejmowała próby zorganizowania debaty publicznej z ekspertami i fachowcami tematu, ale bez finalnego pozytywnego rezultatu. Niebezpieczne w polskich szpitalach i placówkach zdrowia jest zjawisko, że obecnie leczy się tylko jedną chorobę zapominając o innych.

„/…/ Prawda jest przed nami ukrywana /…/”

, wołał Władysław Skalik, wydawca publikacji „Fałszywa pandemia” będącej krytycznym odniesieniem się naukowców do pandemii korona wirusa i stosowanych do jej oznaczania testów PCR. Na koniec swojego wystąpienia Włodzimierz Skalik wezwał zgromadzonych do zapoznania się z opiniami naukowców i lekarzy, tj. z I i II tomem publikacji „Fałszywa pandemia” i do jej promocji wśród rodziny i znajomych, ale także wśród posłów i decydentów polskiego życia społecznego.

W trakcie protestu zabrali również głos pozostali liderzy Konfederacji WiN Panowie posłowie Jakub Kulesza i Konrad Berkowicz, oraz rzecznik prasowy Tomasz Grabarczyk wywodzący się z partii Korwin. Z Ruchu Narodowego wygłosili przemówienia posłowie Krzystof Bosak oraz Robert Winnicki. W trakcie przemówień również zabrali głos przedstawiciele protestujących branż, między innymi Pan Roman Łazarski oraz Pan Tomasz Napiórkowski. Protest zakończył się po trzech godzinach bez interwencji Policji.

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: