Zjazd Koordynatorów Okręgowych w Ulanowie

Zjazd Koordynatorów Okręgowych w Ulanowie

W dniach 25-26 lipca br. miał miejsce I Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Partii Konfederacja Korony Polskiej. W spotkaniu wzięli udział prezes partii p. poseł Grzegorz Braun, sekretarz generalny p. Włodzimierz Skalik, p. Sławomir Czech, skarbnik Partii oraz przedstawiciele wszystkich 41 okręgów Korony.

Zjazd odbył się w Hotelu “Tanew” w Ulanowie. Spotkanie miało charakter szkoleniowo-dyskusyjny i służyło przede wszystkim wymianie myśli, wzajemnych doświadczeń. Było także okazją do poznania się i rozmowy nie tylko na tematy dotyczące działalności politycznej.

Z rana 25 lipca cześć zaproszonych gości wzięło udział w tradycyjnej mszy świętej w kościele Św. Trójcy w Ulanowie. Po mszy św. rozpoczęło się spotkanie szkoleniowe w Hotelu “Tanew”. Zjazd otworzył prezes Partii, poseł Grzegorz Braun:

/../ Musimy mieć dobry pomysł na działalność polityczną Korony. Nie aspirujemy do masowości. Nie chcemy być partią przy stoliku w kawiarni. Chcielibyśmy być partią kadrową, która bardzo systematycznie swoje kadry porządkuje. Chcemy być partią, która jest żywym organizmem, która swoją obecność podkreśla i która schodzi do pracy w powiatach i gminach. Nie interesuje nas gadanina /../. Każdy z was jest integralną częścią Korony. Bardzo was proszę byście rozumieli że nie tylko centrum, ale także w waszych rękach, skupiają się wątki działalności naszej partii. 

/../ Proszę byście wyjechali z tego spotkania z misją zacieśniania kontaktów w Koronie i misją werbowania kolejnych rycerzy, harcerzy Korony, której zadania nie da się inaczej zrealizować niż mając ludzi. Drugie zadanie które mamy to wyjechanie z naszego spotkania z odmienionym stanem świadomości. Koordynatorzy Korony muszą mieć świadomość że mają realny wpływ na działalność Korony.

W spotkaniu szkoleniowym szczególną uwagę zwrócono na tworzenie i współpracę lokalnych struktur Korony tak by widoczność Partii w regionach rosła i przyciągała swoją uwaga nowych członków. 

Włodzimierz Skalik, sekretarz Partii zwrócił szczególną uwagę na znaczenie obecności przedstawicieli Korony w lokalnych środowiskach ale także na podtrzymywanie wzajemnych kontaktów między regionami:

/../Partia jest narzędziem walki politycznej. Ale na poziomie lokalnym – musimy sobie to uświadomić – najważniejsze jest sprawne działanie. /../Bardzo rekomendujemy wam systematyczną pracę w regionie. Żeby podtrzymywać kontakt między okręgami. Jeśli jesteście w sąsiadujących okręgach, blisko siebie, organizujcie systematyczne spotkania żeby dzielić się swoimi osiągnięciami i doświadczeniami, rozmawiać o problemach które każdy z okręgów napotyka. /../ Ważne jest też to, żeby osoby o podobnych zdolnościach systematycznie się spotykały w przestrzeni internetowej i wspólnie działały.

Grzegorz Braun podkreślił znaczenie obecności działaczy struktur okręgowych w lokalnych mediach:

/../ Doświadczenia z mediami lokalnymi prowadzą do wniosku, że wasze opinie w mediach lokalnych zaczną się liczyć, zaczną być cytowane i notowane jeśli będą systematycznie produkowane, jeśli będziecie systematycznie obecni. Obecność w przestrzeni publicznej poprzez konferencje prasowe ale także poprzez obecność na spotkaniach lokalnej społeczności w organach władzy wybieralnej, radzie miejskiej czy sejmiku wojewódzkim/../. Jest bardzo ważne żeby ta obecność nie była anonimowa, żebyśmy byli obecni w przestrzeni publicznej i zabierali głos tam gdzie trzeba. A to uczyni nas rozpoznawalnymi.

Po spotkaniu przedstawiciele centrali i regionów mieli okazję wziąć udział w spływie galarami po Sanie, a w godzinach wieczornych włączyli się do biesiady flisackiej nad brzegiem rzeki. W niedzielę, 26 lipca, miała miejsce msza święta, wspólne śniadanie oraz słowo pożegnania od przedstawiciela Korony w polskim parlamencie posła Grzegorza Brauna.

Wyznaczono główne cele działalności Korony na najbliższą przyszłość oraz znaczenie zjazdu dla wzmocnienia wzajemnych kontaktów przedstawicieli partii w różnych okręgach. Postanowiono kontynuować wzajemne spotkania w grupach tematycznych dotyczących organizacji partii, jej wizerunku w mediach oraz co najważniejsze, przygotowań do tworzenia długofalowego programu działania w okręgach oraz konkretnych zamierzeń w sferze działalności politycznej Korony. 

Jarosław Malik

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: