Zjazd Zarządów Okręgowych KKP

Zjazd Zarządów Okręgowych KKP

W sobotę i niedzielę, 5 i 6 marca 2022 r. odbyły się dwa ważne wydarzenia w życiu Konfederacji Korony Polskiej. Po pierwsze, doszło do uroczystej inauguracji Niezależnego Związku Zawodowego Wolność i Godność, który ma bronić pracowników wszelkich branż przed dyskryminacją sanitarną i szantażem: strzykawka albo praca. Prezesem NZZ WiG została Karolina Pikuła. Pani Karolinie gratulujemy i życzymy owocnej pracy! Michał Molenda, szef działu prawnego WiG, zwrócił uwagę na fakt, że formuła związku zawodowego pozwala działać najbardziej skutecznie i z minimalną dozą ograniczeń formalnych. Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do związku i propagowania jego istnienia, tak by stał się siłą, z którą władza lub pracodawca łamiący prawo nie będzie sobie mógł łatwo poradzić. Związek Zawodowy Wolność i Godność – w dzisiejszym systemie prawnym – ma na to szansę!

Publiczne posiedzenie założycielskie Związku odbyło się w sobotę do południa, a już po południu rozpoczęły się intensywne obrady Zarządów Okręgowych Konfederacji Korony Polskiej. Dyskutowano o zbliżających się szybkimi krokami wyborach samorządowych, omawiano funkcjonowanie mediów Korony, uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji na temat posługiwania się bronią czarnoprochową oraz wziąć udział w szkoleniu z zakresu wystąpień publicznych. Dr Sławomir Ozdyk wraz dr-em Ireneuszem Jabłońskim wystąpili z prezentacją na temat taktyki prowadzenia manifestacji ulicznych, wiceprezes KKP Włodzimierz Skalik przedstawił wewnętrzny stan organizacji na podstawie przeprowadzonych wśród członków Korony ankiet, zaś prezes Grzegorz Braun rzucił światło na kontekst zewnętrzny i sytuację wokół Korony. 

Ponadto jako prelegenci wystąpili: Marta Czech, która poprowadziła całość obrad i szczegółowo wypowiedziała się w kwestii mediów. W tym ostatnim zakresie zabrali obok niej głos Piotr Heszen (niżej podpisany) i Wojciech Siński; Diana Ruchniewicz zajmująca się rozwojem struktur Korony; wiceprezes Roman Fritz, który zachęcał do rozwoju własnych kompetencji, wskazując najlepsze ku temu metody; Andrzej Różański, który prowadził wspomniane szkolenie z umiejętności wystąpień publicznych; Paweł Klimczewski, który dokonał analizy statystycznej wyników wyborczych na przykładzie samorządowych wyborów w Rzeszowie.

Grafik spotkań był napięty, atmosfera twórcza, uczestnicy skupieni na konkretnych sprawach i tryskający optymizmem. To dobrze wróży na przyszłość!         

                                                                                                  Piotr Heszen

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: