Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Niech odejdzie „Prawo i Sprawiedliwość”, a wróci prawo i sprawiedliwość. Niech każda „partia” – czyli „część” buduje, a nie niszczy, mistyczne Ciało Chrystusowe. Niech Zmartwychwstały opromieni politykę!

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: