Stanowisko KORONY ws. „Narodowego programu szczepień”!

 Tzw. „Narodowy program szczepień” przedstawiony w ostatnich dniach przez Rząd RP oceniamy jednoznacznie krytycznie – odrzucamy go, jako co do przesłanek całkowicie niewiarygodny, a co do zamiarów skrajnie niebezpieczny – i stanowczo wzywamy do natychmiastowego i ostatecznego odstąpienia od jego realizacji.  Wbrew propagandowym pozorom, jakie stara się wytworzyć Rząd, tzw. „Narodowy program szczepień” pozbawiony jest […]

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: