Wzór Pisma do przełożonych wojskowych

(Adresat pisma) Wniosek Uprzejmie proszę o umożliwienie mi korzystania z konstytucyjnego prawa do niepoddawania się eksperymentowi medycznemu polegającego na wstrzyknięciu preparatu zawierającego informacje genetyczne mRNA obcego białka z substancjami dodatkowymi nazywanej „szczepionką przeciw covid-19” i odstąpienie od wywierania na mnie nieuprawnionych nacisków w celu poddania się w/w zabiegowi. Uzasadnienie W uzasadnieniu podaję elementy kampanii marketingowej, […]