Ogłaszamy program polityczny

Z ogromną przyjemnością publikujemy program polityczny, który został przyjęty na I Kongresie sprawozdawczo-wyborczym Konfederacji Korony Polskiej. Zawiera on spójną i całościową wizje niezbędnych reform, które postulujemy jako środowisko polityczne. Jesteśmy przekonani że postulowane zmiany są panaceum na bolączki i niedomagania systemu społecznego, politycznego i gospodarczego, które trawią naszą ojczyznę. Mamy nadzieje że ogłoszenie dokumentu programowego […]

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: