Świetne i udane spotkania geopolityczne

W dniu 26 marca 2023 roku w Słupsku o godz. 11.00 i Gdyni o godz. 17.00 odbyły się konferencje pod tytułem: „Geopolityka, a wolność słowa: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe i ochrona własności”. Konfederacja Korony Polskiej, Medycy Nadziei, Pobudka.org oraz Fundacja Reduta – to organizatorzy spotkań. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: red. Ewa Marcinkowska, Sławomir Sala, dr […]

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: