WIEŚ, KULTURA LUDOWA, FORMACJA KULTUROWA: PRZYPOMNIENIA

Publikujemy artykuł prof. Jakuba Zdzisława Lichańskiego, zasadnicza treść artykułu znajduje się poniżej, do jego pełnej wersji, z przypisami, można wejść poprzez dodany link. Jako syn Stefana Lichańskiego pragnę przypomnieć to, co o tytułowych problemach pisał mój śp. Ojciec, a co okazało się przysłowiowym „grochem o ścianę”. Z tradycjami kultury ludowej i szerzej wsią byliśmy związani […]

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: