Niższe składki

dla członków koroniarskich rodzin

Rodzina w Koronie

Mamy to! Czyli niższe składki… Dzięki pomysłowi Państwa Edyty i Dariusza Niewiadomskich Komitet Polityczny Konfederacji Korony Polskiej zatwierdził nowy regulamin płacenia składek członkowskich. Każdy członek rodziny koroniarza przystępujący do partii, będzie płacił połowę obowiązującej stawki. Odnośny fragment regulaminu brzmi:

„Minimalna miesięczna składka członkowska wynosi 20 PLN dla uczniów i studentów (do 26. roku życia) oraz emerytów i rencistów lub 30 PLN dla pozostałych członków. Dla członków rodzin składka podstawowa jest obniżana o 50%”.

A wszystko to dla rozwoju liczebności partii i… dla rozwoju liczebności rodzin.

Piotr Heszen