Urodziny Polski

Tego roku tysiąc pięćdziesiąte szóste urodziny Polski przypadają w Wielki Czwartek, gdyż za prawdopodobną datę chrztu Mieszka I uznaje się dzień 14 kwietnia 966 r. Wówczas była to Wielka Sobota. Warto przy tej okazji zauważyć taki oto prosty fakt: idea Intronizacji Jezusa Króla Polski jest de facto ideą odnowienia Chrztu Polski. Czy i jak chętnie […]

Zamach warszawsko-smoleński a wojna na Ukrainie

12 lat temu dokonano zamachu warszawsko-smoleńskiego, jak określa go Grzegorz Braun, w którym dekapitowano elitę państwa polskiego. Grzegorz Braun słusznie zwraca uwagę, że upadły wszystkie po kolei wersje oficjalnej propagandy dotyczące tego wydarzenia. Konstatuje, że nie wiemy, co się stało, wiemy tylko, że na pewno nie stało się to, co podaje nam się do wierzenia. […]

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: