„Jestem polskim rolnikiem, a nie Unii niewolnikiem!” – poseł Witold Tomczak z Konfederacją Korony Polskiej

„Jestem polskim rolnikiem, a nie Unii niewolnikiem!” – poseł Witold Tomczak z Konfederacją Korony Polskiej

Zapis wypowiedzi posła na Sejm RP III i IV kadencji Witolda Tomczaka podczas konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej (link do relacji video z całej konferencji znajduje się pod artykułem):

Towarzyszyłem polskim rolnikom, jako jeden z nielicznych posłów, podczas protestów w 2003 roku, w okresie przedakcesyjnym. Obrońców polskiego chleba i polskiej ziemi, którzy wyszli wtedy na drogi, ówczesna władza pacyfikowała policyjnymi pałkami i bronią gładkolufową. Działo się tak m.in. w Wielkopolsce, w Cieni II k. Kalisza i w Krajewicach k. Gostynia. Byłem świadkiem zomowskiej agresji wobec bezbronnych rolników na oczach dzieci, matek i żon, w sąsiedztwie wiejskiej szkoły. Jeden z rolników stracił wtedy oko, wielu odniosło rany. Oby dziś nie powtórzyła się tak haniebna przemoc państwa wobec żywicieli Narodu. Rolnicy nie są wrogami państwa! Rolnicy żywią Naród, zasługują na wdzięczność, szacunek i wsparcie, również ze względów strategicznych, istotnych dla państwa.

W debacie przed referendum akcesyjnym wielokrotnie podkreślałem, że nie będzie możliwości rozwoju polskiego rolnictwa w ramach Unii Europejskiej.

Dziś, po 20 latach, fakty to potwierdzają. Dziś o tym wołają na polskich i europejskich drogach oszukani, zbuntowani gospodarze i producenci rolni.

Unia Europejska to totalitarny system, skierowany przeciwko wolności człowieka i prawom narodów, owładnięty utopijną, ateistyczną ideologią, prowadzący nas do degradacji kulturowej, cywilizacyjnej i ekonomicznej.

Nie łudźmy się! Proces zaciskania unijnej pętli jest nieodwracalny i postępuje z roku na rok, z traktatu na traktat, od początku tego neomarksistowskiego projektu. Realna suwerenność państwa polskiego jest aktualnie bliska zeru! Nie jest ono zdolne obronić nawet własnych granic i polskiego rolnictwa przed zagładą!

Naiwnością są wszelkie zamiary reformy, czy tak zwanej naprawy Unii Europejskiej od środka.

Uwierzmy wreszcie w to, że jest życie poza Unią Europejską! Tak! W suwerennym państwie, które samodzielnie kreuje swoją politykę i relacje międzynarodowe, mając na względzie przede wszystkim dobro własnego narodu!

Zatrzymajmy likwidację państwa polskiego, ratując nasze rodziny przed zagrożeniem egzystencjalnym. Uwierzmy, że można budować wolną Polskę, w której to my będziemy gospodarzami, opartą nie na Zielonym Ładzie, ale na polskim Bożym Ładzie, na polskiej polityce rolnej, dającej nam wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe wypracowane w trudzie, na polskiej ziemi, przez naszych braci rolników.

Dziś polscy rolnicy dają nam impuls ku wolności, zrywając kajdany zewnętrznego i wewnętrznego zniewolenia! Ich protest jest naszym protestem! Stańmy zatem solidarnie przy polskich rolnikach!

I nie powtarzajmy błędów!

Pamiętajmy o odpowiedzialnych swoich wyborach, abyśmy nie oddawali władzy nad nami swoim oprawcom, ludziom niegodnym, demoralizatorom, utracjuszom dobra wspólnego i sługom innych narodów, którzy są gotowi sprowadzić na nasz dom ojczysty pożogę wojny.

To od nas zależy, czyja będzie Polska!

Ilustracją mojej wypowiedzi niech będzie hasło z baneru zatkniętego na rondzie drogi S11 w południowej Wielkopolsce: „Jestem polskim rolnikiem, a nie Unii niewolnikiem!”    

 

Konferencja prasowa w Sejmie RP – video

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: