Stanowisko Konfederacji Korony Polskiej dotyczące „Uchwały Sejmu RP w sprawie oddania hołdu ofiarom rosyjskiej napaści na Ukrainę”

Konfederacja Korony Polskiej jest stanowczo przeciwna uchwale, którą faktycznie można nazwać „Słudzy narodu ukraińskiego meldują się na rozkaz!” Dlatego posłowie należący do naszej organizacji świadomie zbojkotowali głosowanie nad nią. Konfederacja Korony Polskiej sprzeciwia się uchwale, ponieważ: Wpisuje się ona w katastrofalną dla Polski linię wpychania naszego kraju do wojny o interesy globalnych mocarstw. Wojna, którą […]

„Jestem polskim rolnikiem, a nie Unii niewolnikiem!” – poseł Witold Tomczak z Konfederacją Korony Polskiej

Zapis wypowiedzi posła na Sejm RP III i IV kadencji Witolda Tomczaka podczas konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej (link do relacji video z całej konferencji znajduje się pod artykułem): Towarzyszyłem polskim rolnikom, jako jeden z nielicznych posłów, podczas protestów w 2003 roku, w okresie przedakcesyjnym. Obrońców polskiego chleba i polskiej ziemi, którzy wyszli wtedy na […]

Raport ekspertów Agencji Oceny Technologii Medycznych o możliwości popełnienia przestępstwa

Raport ekspertów Agencji Oceny Technologii Medycznych [dalej AOTM] o możliwości popełnienia przestępstwa, w zakresie:   Art. 233 KK 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący […]

Czy polski system opieki zdrowotnej przybrał już charakter mafijny?

Pytamy w kontekście Kongresu Zdrowia Publicznego, który 7 i 8 grudnia odbywał się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia.Jedną z kontrowersji okazał się fakt, że jedynymi sponsorami wydarzenia były giganty farmaceutyczne, tzw. big pharma. Mamy zatem sytuację, w której to, jak ma wyglądać w Polsce system opieki zdrowotnej – przy biernym udziale […]

Kto i w jaki sposób powinien uczyć dzieci historii?

(Poniżej artykuł nawiązujący do wystąpienia na VIII Konferencji Pobudki „Szkoła” 1 grudnia 2023 r. w Toruniu. Pod artykułem link do pobrania „Skryptu”.) Ośmielam się zabrać głos w tej sprawie, nie dlatego, że napisałem jedną czy drugą książkę o tematyce historycznej, ale dlatego, że jako ojciec syna uczącego się w edukacji domowej – osiągnąłem (osiągnęliśmy!) sukces. […]

Zaorane rolnictwo, zajechany transport…

Zaorane rolnictwo, zajechana branża transportowa, wiele innych gałęzi polskiej gospodarki na skraju bankructwa – to nie jest wina żadnego wirusa czy Putina! To efekt rządów ostatnich lat w Polsce.Tyle nam się ostatnio trąbi o humanitaryzmie, o dobrotliwości wobec wszystkich innych, tylko nie nas samych, tylko nie Polaków, nie polskich rodzin, nie polskich przedsiębiorców, przewoźników czy […]

Sejmowe wystąpienie Grzegorza Brauna – kwestia „in vitro”

Szczęść Boże wszystkim Polakom małym i dużym, tym, którzy mogą zabierać głos w swojej obronie, i tym, którzy tego głosu zabrać nie mogą! Kto z państwa wie z pierwszej ręki, o czym tutaj debatujemy? Ja, owszem, jako reżyser dokumentalista kilkanaście lat temu w cudzysłowie „doktoryzowałem” się z tego tematu. Miałem okazję – realizując zdjęcia do […]

Stop banderyzacji polskich sądów

Ileż to osób pukało się w głowę, kiedy – jako pierwszy pan poseł Grzegorz Braun, a za nim my, jego partyjni towarzysze – podnosiliśmy hasło: STOP UKRAINIZACJI POLSKI!Dziś już nikt w głowę się nie puka, każdy widzi jak jest. Nie tylko rolnicy, nie tylko przewoźnicy, transportowcy czy eksporterzy. Ale przez to, że tak mało osób […]

Czech: Niepodległościowe rozważania na XXI wiek

W ostatnich dniach szczególnie manifestujemy swoje przywiązanie i miłość do Ojczyzny. Cóż ta miłość oznacza? W życiu każdego człowieka – tym człowiek różni się od zwierząt – są (powinny być!) wartości niezwiązane z instynktem przetrwania, za które on sam gotów jest poświecić swoje życie. W naszej tradycji narodowej były to zawsze te trzy: Bóg, Honor, Ojczyzna. […]

Czterej Posłowie „Korony”!

Szanowni Państwo! Po wyborach Konfederacja Korony Polskiej ma 4 posłów – łatwo policzyć, że to czterokrotne przybranie! W okręgach, gdzie mieliśmy „jedynki” nastąpił wzrost liczby głosów na Konfederację WiN o ok. 1/3 w stosunku do 2019. Jako „Korona” posiadamy teraz potencjał tworzenia samodzielnego koła sejmowego. To nasz wielki sukces! Dziękujemy wszystkim, którzy udzielili nam poparcia! […]

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: