Startuje drugi etap Tour The Braun

Jest nam bardzo miło poinformować, że dzisiaj rusza drugi etap objazdu Pana posła Grzegorza Brauna po strukturach okręgowych Konfederacji Korony Polskiej. Przez najbliższe dwa tygodnie planujemy odwiedzić Pomorze, Wielkopolskę, Śląsk i Małopolskę. Chcemy spotkać się z naszymi kolegami ze struktur oraz sympatykami w Gdańsku, Gdyni, Koszalinie, Szczecinie, Pile, Poznaniu, Bielsko-Białej, Rybniku, Chrzanowie, Krakowie, Nowym Sączu […]

Narada Biura Krajowego Konfederacji Korony Polskiej

W ostatnią sobotę 19 września, odbyło się spotkanie Biura Krajowego Korony. Posiedzenie miało roboczy charakter. Celem narady było omówienie aktualnej sytuacji politycznej, obecnej sytuacji w strukturach partii oraz stanu projektów realizowanych przez zespoły zadaniowe funkcjonujące przy sekretarzu generalnym partii. Na początku narady Pan prezes Grzegorz Braun podsumował aktualną sytuację polityczną w kraju w szerszym kontekście […]

Oświadczenie wiceprezesa Konfederacji Korony Polskiej

Szczęść Boże! W naszym systemie prawnym występuje już kategoria opisująca działania w stanie wyższej konieczności. Obecnej władzy to jednak nie wystarcza i oto wytyczyła precedensowy szlak stanowiący w istocie regres do barbarzyństwa w zakresie ustawodawstwa. Po przyjęciu artykułu 10d specustawy COVID-19 będzie już można po prostu zrobić wszystko. Do tej pory sprawujący władzę stosowali różne […]

Niszczenie Państwa Prawa

Czy akcja Klubów Konfederacji powstrzyma Sejm przed legislacją bezprawia? W ubiegłym miesiącu Sejm Rzeczypospolitej był miejscem kuriozalnego zdarzenia. 14-go sierpnia grupa posłów spróbowała wnieść pod obrady Sejmu poprawki do istniejącej już ustawy z 2-go marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kuriozalny charakter zdarzenia polega na tym, że proponowane przez […]

Źle się Dzieje na Podkarpaciu – Czyli dlaczego jest tak źle skoro jest tak dobrze?

Zdawać by się mogło że żyjemy w normalnych czasach, polskie PKB to procenta cztery i pół, brytyjskie tylko pół, z “pandemią” walecznie dajemy radę a F-35 już niedługo i w świetle jupiterów odtrąbimy jako kolejny sukces polskiej armii. Skoro jest tak dobrze to dlaczego jest tak źle? O odpowiedź nietrudno a znajdziemy ją, gdzieżby indziej, […]

Sprawozdanie z Berlińskiego protestu przeciw Plandemii

W dniu 29 sierpnia 2020 roku w Berlinie odbył się protest przeciwko restrykcjom wprowadzonym w całej Europie w związku z rzekomą pandemią corona wirusa. Demonstrację zorganizowała niemiecka inicjatywa obywatelska ze Stuttgartu Initiative Querdenken 711 (Inicjatywa Myśleć na Przekór 711). W proteście uczestniczyła oficjalna delegacja Konfederacji Korony Polskiej pod przewodnictwem Pana posła Grzegorza Brauna. Dwoma busami […]

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: